Baggrund

Det tidligere specialcenter Abildgården er ikke længere i brug, da dets tidligere aktiviteter er flyttet. Derfor har Holbæk Kommune besluttet, at der skal etableres almene boliger på området.
Lokalplanen samt det nye kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af et konkret byggeønske fra Lejerbo.

Formål

Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af ny boligbebyggelse på det allerede til bolig kommuneplanlagte område for Ny Taastrupvej 2.
Derudover vil lokalplanen muliggøre etableringen af den kommuneplanlagte offentlige sti, der planlagt til at gå igennem planområdet, samt sikre området vejadgang fra Ny Taastrupvej.