Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger områdets anvendelse til boligområde bebygget med højest 2 etagers boligbebyggelse mod Roskildevej og højest 3 etager på det resterende område. Der er for området som helhed fastsat en højeste bebyggelsesprocent på 45. Boligbebyggelsen forventes at blive en blanding af familieboliger og single- eller seniorboliger. Boligbebyggelsen der tillades i lokalplanen er tæt-lavbebyggelse i 2 etager og etagebebyggelse i 3 etager. Boligerne i stueetagerne vil have egen lille have eller terrasse. Boligbebyggelsen vil have adgangsvej fra Ny Taastrupvej, hvortil lokalplanen også forbinder den eksisterende offentlige gangsti mod nord med Ny Taastrupvej.
Lokalplanen stiller desuden bestemmelser for håndtering af regnvand, fælles opholdsarealer, en intern fordelingssti, samt at de nye boliger skal overholde vejledende støjkrav til støjpåvirkningen fra jernbanen og Roskildevej på både hver enkelt bolig og opholdsareal.

Principiel opstalt: tæt-lav bebyggelse på 2 etager og etagebebyggelsen på 3 etagers.