Baggrund

Holbæk Kommune har udarbejdet kommune- og lokalplanlægning for opførelse af nye boliger og butikker på hjørnet af Smedelundsgade og Rosen på baggrund af en ansøgning fra en privat projektudvikler. Imødekommelse af ansøgningen forudsatte nærværende planlægning i form af kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr. 1.51.

Formål

Formålet med udarbejdelsen af lokalplanen er at imødekomme et konkret projektønske om opførelse af boliger og butikker ved Smedelundsgade og Rosen. Lokalplanen foreskriver således en anvendelse til centerformål, og disponerer butiksarealer i stueplan samt boliger på de øvre etager. Formålet med lokalplanen er at sikre ny bebyggelse, der bidrager til aktive, åbne facader langs handelsgaderne, Smedelundsgade og Rosen, og tilpasser sig bygningstypologierne mod gadens byrum.