Borgerinddragelse

Planforslagene var i offentlig høring fra den 29. juni til den 21. september 2017. Der blev afholdt borgermøde i den offentlige høringsperiode, den 10. august 2017, kl. 19 på Holbæk Bibliotek, samt idéfasemøde på Holbæk Bibliotek, den 9. februar 2017. På borgermødet, og under idéfasen, blev tilkendegivet bemærkninger om, at det i projektskitserne viste punkthus vurderes at være for højt, og at de skitserede 7 etager bør reduceres. Det blev endvidere bemærket, at der bør sikres gode forhold for de bløde trafikanter, herunder trafiksikkerhed og fremkommelighed bl.a. ved Rosen. Forslag om evt. at se på Rosen som en "sivegade" med prioritering af cyklister og busser. Det blev tilkendegivet, at der bør skabes flere p-pladser, evt. i p-kælder og mere friareal,- gerne som grønne tage. Endelig blev tilkendegivet opbakning til ny byudvikling det givne sted og et løft af det eksisterende miljø omkring Smedelundsgade. De fremkomne bemærkninger indgik i den videre behandling og vurdering af sagen, og indkomne bemærkninger samt notat fra borgermødet blev fremlagt ved den politiske behandling af planforslagene. I forlængelse af den offentlige høring, indkomne bemærkninger, vurderinger og visualiseringer af bebyggelsen, blev ved den endelige behandling af planerne vedtaget, at reducere punkthuset fra 7 til 5 etager, i samråd med udvikler.
Indkomne bemærkninger og administrativ behandling heraf, kan ses i vedhæftede skema med høringssvar.

Behandling af høringssvar

Indkomne høringssvar i den offentlige høringsperiode indgik i den videre behandling af sagen, og blev forelagt ved den politiske behandling ved endelig vedtagelse.
Skema med høringssvar og administrativ behandling heraf kan ses her: notat_med_indkomne_hoeringssvar_og_adm.pdf