Lokalplanområdet

Planområdet omfatter et areal på ca. 0,5 ha og er beliggende i bymidten i Holbæk by. Området afgrænses af Smedelundsgade mod vest, af Rosen mod nord og af eksisterende parkeringsareal og bebyggelse mod syd og øst. Området indgår i naturlig sammenhæng med den eksisterende gadestruktur og detailhandelsmiljøet i Smedelundsgade, der hovedsageligt rummer detailhandelsfunktioner i stueplan og liberalt erhverv eller boliger på de øvre etager.

Lokalplanområdets afgrænsning vist med rød streg

Smedelundsgade set mod syd, med lokalplanområdet beliggende forrest i venstre side

Smedelundsgade mod nord

Rosen mod vest

Rosen mod øst