Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanområdet er privatejet. Gennemførelse af de med planerne muliggjorte projekter vil således ske på foranledning af privat projektudvikler.

Der indgås med den endelige vedtagelse af planen en udbygningsaftale om infrastrukturanlæg jf. planlovens § 21b. Anlægget omfatter omlægning af eksisterende kryds ved Rosen og Markedsgade, herunder etablering af en ny rundkørsel, efter anbefalingerne i udarbejdet trafikrapport.