Servitutter

Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

På matr.nr. 92a, Holbæk Bygrunde, er følgende servitutter tinglyst:
01)27.07.1863-901083-21
Dok om hegn, hegnsmur mv.
ad 01) Hegnspligt i ejendommens sydskel.
Skelstrækningen mod matr.nr. 101 kan aflyses ved tiltrædelse fra ejerne.
02)28.11.1978-33090-21-S0001
Dok om pligt til at udleje ledigblevne lejligheder til ældre personer
ad 02) Forpligtelse i henhold til gavebrev. Bygningen berøres ikke af projektet.
03)23.04.1986-12521-21
Dok om betingelse for benyttelse af adgangsvej for Holbæk Autolager Aps.
ad 03) Dekl. om adgangsvej, beliggende i areal der erhverves. Herefter uden betydning. Bør aflyses.
04)18.03.2008-5902-21
Dekl. vedr. kabler og evt. transformerstation m.v. Ej til hinder for prioritering
ad 04) Dekl. om elkabler og transformer delvis beliggende i areal der erhverves.

På matr.nr. 100a, Holbæk Bygrunde, er følgende servitutter tinglyst:
01)24.02.1975-3787-21
Dok om opførelse af erhvervsbygning mv, Indeholder bestemmelser om salg.
ad 01) Forældet, bør aflyses. Kan aflyses ved tiltrædelse fra Holbæk Kommune
02)06.01.1989-389-21
Dok om byggeretsligt skel
ad 02) Kan aflyses når udstillingsbygning er nedrevet. Kan aflyses i lokalplanen eller ved tiltrædelse fra Holbæk Kommune.

På matr.nr. 101, Holbæk Bygrunde, er følgende servitutter tinglyst:
01) 19.07.1886-901100-21
Dok om skotrende mellem bygningerne på matr.nr 102 og 103
ad 01) Vedrørende skotrende mellem bygninger ved skel. Formentlig beliggende på matr.nr. 101. Undersøges nærmere ved nedrivning af bygningerne. Aflyses ved tiltrædelse fra ejerne af 101 og 103.
02) 30.08.1886-901101-21
Dok om færdselsret mv
ad 02) Uaktuel, da ejendommene er sammenlagt. Kan aflyses ved tiltrædelse fra ejerne af matr.nr. 101.
03) 29.01.1917-901102-21
Dok om hegn, hegnsmur mv
ad 03) Hegnspligt i skel mod matr.nr. 108a. Uden betydning.