Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Efter planlovens § 16, stk. 2, skal redegørelsen angive om gennemførelse af lokalplanen er afhængig af tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end byrådet.
Ved evt. ansøgning om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, skal Region Sjælland høres. Etablering af nye, og tilslutning til eksisterende, regnvands- og spildevandsledninger kræver godkendelse fra Holbæk Kommune og FORS.