Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg nr. 8 var i offentlig høring i perioden fra den 4. juli 2014 til den 29. august 2014. Holbæk Kommune modtog ingen høringssvar i høringsperioden.