Lokalplanens indhold

Hjortholmvej 7, der før vedtagelsen af denne lokalplan hørte under lokalplan 1.40_345, kan udmatrikuleres og udlægges til boligområde. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til fem lejligheder samt mulighed for at drive liberalt erhverv fra ejendommen. Lokalplanen muliggør ikke yderligere byggeri på ejendommen udover mindre bygninger som redskabsskure, legehuse m.v. Der fastlægges bestemmelser om eventuelt fremtidigt byggeri på grunden. Bestemmelserne vedrører materialevalg, byggehøjder, byggelinjer, friarealer og parkeringspladser.