Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra grundejer om at etablere boliger i det gamle bibliotek. Lokalplanen udlægger areal til fælles friareal samt parkering. Lokalplanen medfører ingen handlepligt, og planen siger heller ikke noget om, hvornår området realiseres. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.