Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra boligforeningen vab om opførelse af en boligbebyggelse på den tidligere hotelgrund over for Tølløse Station. Det gamle hotel nedbrændte den 2. april 2005. Efter resterne af hotellet blev fjernet har grunden ligget ubenyttet hen, men nu er der opstået en mulighed for at opføre en ny bygning på arealet.

Hotel Håbet, der senere blev til Tølløse Hotel, var en af Tølløse Stationsbys markante bygninger. Den blev opført i 1874-76 som gæstgiveri ved den nyetablerede Nordvestbane og station.

Grundens beliggenhed overfor stationen vurderes at være særdeles attraktiv i forhold til at opføre boliger på arealet, hvilket også er i overensstemmelse med Holbæk Kommunes ønsker for området. Arealet er udlagt til centerområde i Kommuneplan 2013-25.

Formål

Lokalplanens primære formål er at give mulighed for opførelse af en boligbebyggelse med op til 20 lejligheder. Lokalplanen sikrer, at den kommende bebyggelse opføres i respekt for den omgivende bebyggelse og det bevaringsværdige, historiske bymiljø. En del af den nye bebyggelse skal således som udgangspunkt placeres i samme byggelinje som det nedbrændte hotel og i omtrent samme højde for at fastholde den stærke og markante byfront mod jernbanen.