Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er omtrent 2600 m2 stort og omfatter en del af Tølløse Stationsby, der i Kommuneplan 2013-25 er udpeget som kulturmiljø. Lokalplanområdet har en markant beliggenhed mod Jernbanevej, og den kommende bebyggelse skal færdiggøre facaderækken på sydsiden af Jernbanevej.

Lokalplanområdet grænser op mod Jernbanevej med det tidligere posthus som nabo. Mod sydvest ligger Solparken, der består af ældreboliger og et plejecenter og mod sydøst grænser området op til adgangsvejen til Solparken.

Lokalplanområdet består af 2 delområder, hvor det ene område omfatter den kommende bebyggelse med udearealer, og det andet består af vejadgang, affaldsstation og parkeringsareal til beboerne i lokalplanområdet.