Servitutter

Der er ved udarbejdelse af lokalplanforslaget gennemført en servitutundersøgelse. Servitutter, der aflyses ved lokalplanens endelige vedtagelse, fremgår af lokalplanens bestemmelser.

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 4r, Kvarmløse By, Tølløse

12.08.1875-911700-21 Dok om servitutter til fordel for den N.V. Sjæll. Jernbane

13.04.1882-911701-21 Dok om skur

20.01.1887-911702-21 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
02.11.1899-911704-21 Dok om vej mv
16.04.1936-155-21 Dok om vandværk mv, Indeholder økonomiske forpligtelser, se akt, Vedr 10A, 11C, 12B

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 4dø, Kvarmløse By, Tølløse

28.01.1915-911722-21 Dok om udlæggelse af en jordstrimmel mv vedr. 4 AD
16.04.1936-155-21 Dok om vandværk mv, Indeholder økonomiske forpligtelser, se akt, Vedr 10A, 11C, 12B
31.07.2000-13709-21 Dekl. vedr. kloakledninger og brønde m.v. Vedr. 5BE

Følgende servitutter strider mod lokalplanforslagets indhold og aflyses helt eller delvist ved endelig vedtagelse:

(Oplysninger hentet fra tinglysning.dk)

Indskannet akt 21_R_456

Lokalplan 1.28 for et område mellem Jernbanevej, Vestergade og Nygade i Tølløse

Forbehold

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Holbæk Kommune tager ikke ansvar for ledninger, servitutarealer mv. der fremgår omtrentligt af lokalplanens kortbilag 4 (bindingskort). Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.