Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser fra byggemyndighed.

Tilslutning til naturgasnet kræver tilladelse fra DONG og tilslutning til vandforsyning skal aftales med Tølløse Vandværk.

Tilslutning til spildevandnettet skal ske efter aftale med Holbæk Forsyning.