Baggrund

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Jyderup på en høj, hvor Jyderups gamle vandværk står, der i dag ligger ubenyttet hen. Derfor ønsker grundejeren, at der sker en ændret anvendelse af arealerne, der med dets beliggenhed vil være oplagt til boligbebyggelse med tilknytning til det omkringliggende boligområde. Boliger på arealet vil omdanne et areal, der ligger ubenyttet hen og vil dermed skabe nyt liv i et allerede eksisterende byzoneområde. Ny lokalplan og kommuneplantillæg er ikke udarbejdet på baggrund af et konkret byggeprojekt.

Formål

Formålet med lokalplanen er primært at ændre områdets anvendelse, således at der skabes mulighed for boliger. Vandværket er udpeget som bevaringsværdigt og denne lokalplan har derfor også til formål at skabe rammerne for at bevare vandtårnet og kulturhistorien omkring det.