Servitutter

Ejer og rådighedshaver har forpligtelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 15hp, Jyderup By, Jyderup:

23.02.1994-8230-21
Dok om varmeforsyning/kollektiv
varmeforsyning mv, Prioritet forud for pantegæld
- Servitutten omhandler tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg i Jyderup og er ikke i strid med lokalplanen.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 15ik, Jyderup By, Jyderup:

25.01.1912-906987-21
Dok om hegn, hegnsmur mv
- Servitutten er tinglyst på ejendommen ifm. at Jyderup Vandværk på daværende tidspunkt købte parcellen og indeholder forpligtigelser for køber og fremtidige ejere stedse at holde jordstykket indhegnet mod løsgående kreaturer. Påtaleberettiget er daværende matr.nr. 15a, der i dag bl.a. omfatter alle ejendomme indenfor Vandværksbakken og Søbæksparken. Servitutten er uaktuel, da de omkringliggende arealer ikke længere er landbrug og dermed benyttes til kreaturer. Servitutten, som er en tilstandsservitut, ophæves med lokalplanen, da den indholdsmæssigt vil være uforening med lokalplanen, hvor der alene må være levende hegn i skel.

23.02.1994-8230-21
Dok om varmeforsyning/kollektiv
varmeforsyning mv, Prioritet forud for pantegæld
- Servitutten omhandler tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg i Jyderup og er ikke i strid med lokalplanen.

Efter endelig vedtagelse af indeværende lokalplan aflyses nedenstående servitut:
25.01.1912-906987-21
Dok om hegn, hegnsmur mv

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 15ik, Jyderup By, Jyderup:

23.02.1994-8230-21
Dok om varmeforsyning/kollektiv
varmeforsyning mv, Prioritet forud for pantegæld
- Servitutten omhandler tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg i Jyderup og er ikke i strid med lokalplanen.