Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Gennemførelse af lokalplanen kræver ikke særlige tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Holbæk Kommune.