Byggeri og planlægning

Lokalplanområdet blev med anlæggelsen af Bukkerupvej uegnet som landbrugsareal og lå tilbage som en slags restareal. Med muligheden for at etablere boliger kan arealet udnyttes som en ressource.

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald.

Transport

Lokalplanområdet ligger tæt på offentlig transport, skoler, daginstitutioner og dagligvareindkøb i Tølløse. Lokalplanområdets nære placering til Tølløse station medvirker at behovet for flere biler tilknyttet den enkelte bolig, alt andet lige, er mindre end ved andre landsbyområder i kommunen.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer.

Håndtering af regn- og overfladevand vil ske indenfor lokalplanområdet og dermed belastes områdets kloakeringssystem ikke unødigt. Lokalplanen giver mulighed for at etablere anlæg til regnvandshåndtering fx grøfter og regnvandssø. Lokalplanen sætter krav om anvendelse af permeable belægninger med mulighed for nedsivning.