Baggrund

Udarbejdelsen af Lokalplan 2.84 er sket på baggrund af et konkret projekt for et nyt boligbyggeri ved Gl. Ringstedvej og Valdemar Sejrsvej. Opførelsen af boliger i området er i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner om fortætning af den eksisterende by, der skal medvirke til at skabe en mere dynamisk og bæredygtig by. Fortætning giver mulighed for at understøtte den kollektive trafik og forsyningsstrukturerne generelt og dermed opnå et mere bæredygtigt bysamfund.

Formål

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen af boliger indenfor lokalplanområdet.