Servitutter

Ejer og rådighedshaver har forpligtelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 13as, Ladegården, Holbæk Jorder:

13.10.1910-903057-21
Dok om bebyggelse, benyttelse mv

25.08.1919-903058-21
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vej mv

25.08.1919-903061-21
Dok om hegn, hegnsmur mv.

31.07.1970-9667-21
Dok om byggelinier mv

12.07.1984-17510-21
Dok om ekspropriation/foreløbig
ekspropriation mv

16.06.2017-1008754396
Servitut
Forbud mod dagligvarebutik

Efter endelig vedtagelse af indeværende lokalplan aflyses nedenstående servitutter:
- 12.07.1984-17510-21 Dok om ekspropriation/foreløbig ekspropriation mv

- 25.08.1919-903061-21 Dok om hegn, hegnsmur mv.
- 13.10.1910-903057-21 Dok om bebyggelse, benyttelse mv.
- 25.08.1919-903058-21 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vej mv.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 13bi, Ladegården, Holbæk Jorder:

31.03.1910-903085-21
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

29.05.1913-903086-21
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

12.07.1984-17510-21
Dok om ekspropriation/foreløbig
ekspropriation mv

07.12.2000-22241-21
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

05.03.2003-7220-21
Dekl. om adgangsvej m.v.

I forbindelse med køb og salg af matr. nr. 13bi, Ladegården, Holbæk Jorder aflyses nedenstående servitutter:
- 12.07.1984-17510-21, Dok om ekspropriation/foreløbig ekspropriation mv
- 05.03.2003-7220-21, Dekl. om adgangsvej m.v.
- 31.03.1910-903085-21 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
- 29.05.1913-903086-21 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv