Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Gennemførelse af lokalplanen kræver ikke tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end byrådet samt skovlovsmyndigheden.