Baggrund

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en dialog mellem kommunen og grundejerne indenfor lokalplanområdet. Ideen om at udvikle netop dette område til boligområde skal ses på baggrund af den nyligt etablerede Nygårdsvej, som gennemskærer det tidligere sammenhængende landbrugsområde syd for Vipperød.
Etableringen af boligområdet er i overensstemmelse med Holbæk Kommuneplan 2017.

Formål

Formålet med lokalplanen er at ændre området fra at være et landbrugsområde til et boligområde med tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Dermed opnår man et planmæssigt, sammenhængende boligområde i tæt forbindelse med byen Vipperød.
Som et led i at fremtidssikre lokalplanen kan en del af området anvendes enten til tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse. Dermed åbnes der op for at opføre den boligtype, der efterspørges på tidspunktet for salg af arealet
Lokalplansforslaget skal endvidere sikre områdets landskabelige kvaliteter.