Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.
For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald.

Transport

Lokalplanområdet ligger i tæt tilknytning til Vipperød Station, der er et trafikalt knudepunkt. Og stinet forbinder boligområdet med byen og institutioner og butikker.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling

Lokalplanen foreskriver håndtering af regnvand og giver mulighed for at etablere regnvandsbassiner.

Natur

Selve lokalplanområdet indeholder ingen §3 områder eller plantninger. I lokalplanen indgår der et grønt, gennemgående friareal ligesom der etableres en markant, kratdannende plantning mod jernbanen.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen indebærer, at der udlægges et gennemgående fælles friareal og der etableres stier hertil fra de enkelte boliggrupper.
Det vurderes, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig sundhedsrapport eller iværksætte særlige foranstaltninger for i øvrigt at fremme sundhed indenfor lokalplanens område.

Der skal etableres støjafskærmning mod Nygårdsvej og Roskildevej.