Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Ophævelse af landbrugspligten:
Der er noteret landbrugspligt på lokalplanområdets matrikler. Ophævelse af landbrugspligt på lokalplanens område skal stiles til jordbrugskommissionen i Statsforvaltningen Sjælland.

Ophævelse af skovbyggelinje
Arealet er omfattet af skovbyggelinje. Realisering af lokalplanen forudsætter ophævelse af skovbyggelinjen. Miljøstyrelsen er myndighed.