Lokalplanens indhold

Lokalplanen muliggøre opførelse af op til 70 etageboliger i op til 2 etager og med maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Lokalplanen giver også mulighed for opførelse af fælleshus. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bebyggelsens placering. Bebyggelsen må kun placeres inden for to opdelte byggefelter. Planen giver mulighed for facadematerialer som skifer, skærmtegl, metalplader, trælister eller lign. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at bebyggelsens facader eller gavle mod syd udformes uden vinduer, samt at der ikke etableres altaner mod skel, begge dele for at begrænse indkig i de eksisterende kolonihaver.

Lokalplanens bestemmelser fastsætter placeringen af fælles udendørs opholdsarealer. Disse skal placeres mellem bebyggelsens to dele for dels at skabe mulighed for at friarealet bliver fælles for alle beboerne og for dels at brugen af friarealet kommer til at påvirke naboerne mindst muligt. Ydermere skal friarealerne i 1. sals højde placeres inden for afgrænsningens nordlige del for at mindske indkig til naboerne.

Lokalplanens bestemmelser fastsætter parkering til beboerne. Det forventes at der i netop dette område vil være et mindre behov for parkering, hvorfor kravet til antallet af parkeringspladser er lavere end ellers i Holbæk Kommune.

Lokalplanområdet trafikbetjenes ved Samsøvej. Belysning af udearealer må kun etableres i forbindelse med ankomst områderne. Dette er for at minimere eventuelle lysgener hos naboerne.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om beplantning i skel mod naboerne, som har til formål at reducere indblik til naboerne fra bebyggelsen.