Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 5.000 m² og er beliggende i Holbæk by, vest for Kattegatsvej og for enden af Samsøvej.

Lokalplanområdet er ubebygget, og er karakteriseret ved en uplejet bevoksning af lave buske, samt en højere bevoksning ved lokalplanområdets nordlige afgrænsning. Denne nordlige beplantning indgår i et samlet beplantningstræk fra Holbæk Seminarium og ud imod Kattegatsvej. Den centrale og nordlige del af området er asfaltbelagt. Terrænet indenfor lokalplanområdet er relativt jævnt, mens det stiger brat ved den østlige afgrænsning af lokalplanområdet.

Lokalplanområdet ligger omgivet af et mindre kolonihaveområde, der er et af de ældste kolonihaveområder i Holbæk. Mod syd findes også kolonihaveforeningens fælleshus. Vest for kolonihaveområdet ligger Holbæk Seminarium og mod øst ligger vejen Kattegatsvej. Nord for området ligger et nyopført sundheds- og ældrecenter, samt en samling etageboliger. Området er tilsluttet Samsøvej mod nord, og fra Samsøvej løber en cykel/gangsti langs lokalplanens nordlige afgrænsning og ud til Kattegatsvej.