Bæredygtighed

Holbæk Kommunens strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt. Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Klimatilpasning

I overensstemmelse med klimatilpasningsplanens pkt. 4.3.5 kan der ved planlægning af nye byområder og bebyggelse planlægges for anvendelsen virkemidler, så som:

  • Regnvandsbede
  • Grøfter og åbne render

Formålet med dette er f,eks, at skabe mulighed for forsinkelse, nedsivning og eller fordampning af regnvand.

Af pkt. 4.3.6 fremgår at der ved planlægning af nye byområder, nybyggeri og anlæg må befæstelsesgraden ikke overstige 70 % ved butiks- og erhvervsbyggeri (tæt bebyggelse). Dette re indarbejdet i lokalplanens bestemmelser.

Transport

Lokalplanen ligger i gåafstand af offentlig transport, indkøbsmuligheder, skole, dagtilbud og fritidsaktiviteter.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Natur

I forbindelse med udarbejdelse af miljøscreening har Holbæk Kommune besigtiget og vurderet om der i området er truede dyrearter, især med fokus på flagermus. Det er vurderet at der ikke er levesteder for flagermus i området, men flagermus jager i området.

Sundhed og trivsel

Lokalplanen indebærer, at min. 10 % af området udlægges som fælles opholdsareal. (Der ud over vej ogparkeringsareal)

Lokalplanen ligger i gåafstand af offentlig transport, indkøbsmuligheder, skole, dagtilbud og fritidsaktiviter.