Lokalplanens gennemførelse

Holbæk Kommune ejer arealet, og vil enten sideløbende med høringsprocessen eller i umiddelbar forlængelse sælge grunden til opførelse af 70 almene boliger.