Servitutter

Der er ikke lyst servitutter inden for lokalplanområdet. Der er således ikke nogle servitutter der skal aflyses med lokalplanen.