Lokalplanens indhold

Bebyggelse og fælles friarealer

Lokalplanen tillader opførelse af ca. 60 tæt-lav boliger i form af rækkehuse med et fælles grønt opholdsområde. Hver bolig får parkering på egen grund, og der etableres fællesparkering svarende til 1 p-plads pr. hver 2. bolig.
Lokalplanen giver mulighed for to-plans rækkehuse, på ca. 104 m2, samt 1-plans rækkehuse på ca. 75 m2. Taget på 2-plans husene konstrueres som fladt tag, eller med ensidet taghældning, hvor der tillades solceller/solfangere. 1-plans husenes får sadeltag. Herunder er en visualisering af den projekterede bebyggelse.

Eksempel på 1-plans rækkehus, som er projekteret.

Visualisering af 2-plans rækkehus, som er projekteret.

Det grønne opholdsområde er placeret centralt i området, så det bliver et samlingssted for områdets beboere. Der er mulighed for at bevare og udbygge sø, samt bevare den vilde natur som præger området idag.

Eksisterende grønt åbent område.

Veje og stier

Der etableres to lukkede adgangsveje, én fra Søbæksparken (vej A-B) og én fra Søbæksvej (vej C-D). Vej A-B bliver max 30 km/t vej, med chikaner til at sænke farten. Vej C-D bliver opholds- og legeområde med max 15 km/t. Et opholds og legeområde er et fodgængerområde, hvor kørende har adgang, men hvor de skal færdes på de gåendes betingelser, og hvor det er tilladt at opholde sig og lege i hele gadens bredde. Begge veje er private fællesveje.

Opholds- og legeområde i Skanderborg.

Opholds- og legeområde på Sluseholmen i Københavns Sydhavn.

Den eksisterende sti der forbinder Jyderup by med Jyderup skov, rykkes en anelse mod øst, så det bedre harmonerer med det nye byggeri.

Eksisterende sti mellem Jyderup By og Jyderup Skov sti.

Beplantningsbælte

Mod øst grænser lokalplanområdet op til Jyderup Fængsel, som er et åbent fængsel med en del udendørs aktiviteter for de indsatte. For at forhindre gener mellem fængslet og boligområdet, etableres et tæt visuelt afskærmende beplantningsbælte mod fængslet.

Kig til Jyderup Fængsel gennem beplantning.

Eksisterende beplantningsbælte og hegn, set fra Jyderup Fængsels side.