Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er ca. 3 Ha, og er beliggende i gåafstand til Jyderup centrum med butikker og station. Mod øst grænser området op til Jyderup Fængsel, som er et åbent fængsel med flere aktiviteter og værksteder for brugerne. Mod syd afgrænses området af en kommunal sti mod Jyderup skov, samt et parcelhuskvarter. Mod vest afgrænses området af Søbæksvej, samt et parcelhuskvarter. Mod nord afgrænses området af vejen Søbæksparken, samt et parcel- og rækkehusområde. Mod nordøst, grænser området op til behandlingscentret Søbæk. I lokalplanområdet østlige del, gennemskæres området af en forbindene sti mellem Jyderup by og Jyderup Skov.

I lokalplanområdets vestlige del har tidligere huset et flygtningecenter, som nedbrændte for godt 10 år siden. Hele området er i dag præget af vild beplantning. Mod øst henlægger svært igennemtrængelig beplantning, som udgør det eksisterende beplantningsbælte mod Jyderup Statsfængsel. Beplantningsbæltet har en visuel afskræmende effekt mellem beboelsen og fængsel. Gemt i beplantningen henlægger to mindre træskure.

Vild beplantning i området.

Varierende beplantning i eksisterende beplantningsbælte.