Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 15lv og 15hy m. fl., Jyderup By, Jyderup (herunder matr. nr. 15mc)
Dokument lyst den 23.02.1944 nr. 8230-21 om tilslutningspligt til fjernvarme.
Dok om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning mv, Prioritet forud for pantegæld. Påtaleberettiget er Fors A/S.