Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Gennemførelse af planen kræver ikke særlige tilladelser eller dispensationer.