Baggrund

Baggrunden for lokalplanen er byrådets beslutning om at imødekomme et konkret ønske om at etablere et nyt byområde som afrunding af Holbæks vestlige byafgrænsning. Boligudbygning på arealet ligger endvidere i forlængelse af intentionerne i Kommuneplan 2013 og er en opfølgning på dialog med staten om et reduceret udlæg som beskrevet i boligbyggeprogrammet.

Formål

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til boligformål og at etablere en ny grøn kile, der skaber visuel kontakt fra Kalundborgvej til fjorden.