Baggrund

I følge lokalplan nr. 10-84 skulle boligbebyggelse i den nordvestlige del af planområdet etableres med træfacade. Byrådet har med nærværende lokalplan valgt, at imødekomme et ønske om, at muliggøre teglfacade i området. Lokalplanen erstatter lokalplan nr. 10-84 for boligområde i Jyderup Nord. Bestemmelserne i lokalplan 10-84 om grundejerforening opretholdes.

Formål

Lokalplanens formål er
- at muliggøre blandet tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse, og
- at fastlægge principper for placering og omfang af bebyggelse, vejudlæg, stier og parkering, og
- at sikre etablering af beplantningsbælter og offentlig grønning