Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et område i den nordlige del af Jyderup på ca. 27,8 ha. Planområdet grænser op til det åbne land mod øst og ligger kun få hundrede meter fra Stokkebjerg Skov mod nord. Mod syd og vest ligger eksisterende boligområder i Jyderup. Planområdet ligger ca. 500 m fra Skovvejen, der er en motortrafikvej. Man kan komme fra planområdet til Skovvejen af Aggersvoldvej som løber langs områdets østlige grænse. Området er udlagt til åben-lav og tæt-lav boligformål og ca. 1/4 af området er udbygget.

Oversigtskort