Sundhed og trivsel

Lokalplanen udlægger fælles friarealer samt en offentlig grønning i tilknytning til boligområdet.