Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Matr.nr. 5a, Jyderup By, Jyderup er pålagt landbrugspligt.
Det er en forudsætning for planens gennemførelse, at der meddeles tilladelse til ophævelse af landbrugspligten på ovenstående
matrikel.