Baggrund

I følge lokalplan nr. 12.01 skulle huse i den nordlige del af planområdet etableres som træhuse. Byrådet har med nærværende lokalplan valgt, at imødekomme et ønske om, at muliggøre flere facadematerialer, herunder bl.a. mursten. Lokalplanen erstatter lokalplan nr. 12.01 for nyt boligområde ved Kildevangen i Mørkøv. Bestemmelserne i lokalplan 12.01 om grundejerforening opretholdes.

Formål

Lokalplanens formål er at udlægge området til åben-lav boligformål, at fastlægge placering af veje og stier og at sikre området et grønt udtryk.