Sundhed og trivsel

Mellem vejene udlægges en grøn kile til fælles friareal. Det fælles friareal er let tilgængeligt for alle boliger i bebyggelsen, og kan bidrage til at der skabes fællesskab og sociale netværk i bebyggelsen. Kilen sikrer desuden, at der er større sammehængende arealer at anvende til leg og anden fysisk udfoldelse.