Der kræves byggetilladelse til opførelse af byggeri jf. det til enhver tid gældende byggereglement.

Der kræves ingen øvrige tilladelser til realisering af lokalplanen.