Baggrund

I henhold til Lokalplan 2.3, der tidligere var gældende for området, skulle parkering i delområde I og II finde sted på fælles parkeringsplads. Byrådet har imødekommet et konkret ønske fra grundejerforeningen for Byg-, Rug- og Havrevænget om, at der gives mulighed for parkering på egen grund i ovennævnte delområder.
Lokalplanen erstatter Lokalplan 2.3 for en del af Svinninge by, bortset fra bestemmelserne om grundejerforeninger.

Formål

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til boligformål, at sikre områdets fælles friarealer og at anvise vejstruktur og parkeringsmuligheder. I modsætning til den tidligere gældende lokalplan for området, åbner Lokalplan 10.06 mulighed for at etablere én parkeringsplads på egen grund i delområderne I og II.
Lokalplanen er udført i samarbejde med grundejerforeningen for Byg-, Rug- og Havrevænget.