Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er sammenfaldende med lokalplanområdet for Lokalplan 2.3 og fremgår af kortbilag 1.

Området omfatter bebyggelserne og friarealerne for området omkring Landlystvej og sidevejene Bygvænget, Rugvænget, Havrevænget og Hvedevænget. Området omfatter ca. 11 ha. og udgør Svinninges vestlige afgrænsning.

Området er præget af typiske parcelhuse, som er opført i slutningen af 1970'erne og fremefter. Bebyggelserne er er placeret i klynger omkring fælles friarealer og et lukket vejsystem. Til området hører et fælles grønt opholdsareal på ca. 1,4 ha. Grundejerforeningerne inden for lokalplanområdet har sammen med Grundejerforeningen Rosenvej pligt til at stå for drift og vedligeholdelse af det grønne fællesareal, jf. tinglyst deklaration af 8. december 1975.

Oversigtskort over lokalplanområdets beliggenhed.