Borgerinddragelse

Forud for den offentlige høring blev forslaget sendt i fordebat. Under udarbejdelsen af lokalplanforslaget har lokalforum været inddraget mhp. at finde en løsning på boldhegnet, som skal reetableres på Jyderup Skoles grund. Samtidig har lokalforum været involveret i beslutningen omkring bevaring af eksisterende sti fra tidligere institutionsbygning på matrikel 14gl til skolens areal.

Lokalplanforslag 11.19 har været sendt i offentlig høring i perioden 28.marts - 23.maj 2019. Tirsdag den 7.maj 2019 blev der afholdt borgermøde på Jyderup Skole. Administrationen modtog ikke nogle høringssvar i perioden.