Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanområdet er privatejet, og lokalplanen er ikke afhængig af anden kommunal planlægning for at kunne gennemføres. Lokalplanen anviser, hvordan området må udnyttes og beskriver således, hvilken karakter, området kan få. Derimod medfører lokalplanen ikke handlepligt og lokalplanen anviser ikke, hvornår området realiseres.