Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Gennemførelse af lokalplanen kræver dispensation fra vejbyggelinjen.