Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanområdet er privatejet. Gennemførelse af de med lokalplanen muliggjorte projekter vil således ske på foranledning af privat projektudvikler.

Der indgås med den endelige vedtagelse af lokalplanen en udbygningsaftale om infrastrukturanlæg jf. planlovens § 21b. Anlægget omfatter etablering af venstresvingsbaner og et krydsningspunkt på Kattegatsvej, efter anbefalingerne i den udarbejdede trafikrapport.