Lokalplanens gennemførelse

Holbæk Kommune ejer arealet for lokalplanen og vil i umiddelbar forlængelse af endelig vedtagelse af lokalplanen sælge arealet til opførelse af de almene boliger.