Servitutter

Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 4ev, Tåstrup, Holbæk Jorder:
24.02.1876-903454-21
Dok om ekspropriation/foreløbig
ekspropriation mv

10.02.1927-4310-21
Dok om opstilling af en masterække mv

07.09.1953-3927-21
Dok om et drænudløb mv

03.08.1972-12865-21
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, samt
tilh brænde mv

20.06.1979-18981-21
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

11.02.1985-3902-21
Dok om naturgas/anlæg mv, Vedr 2A

18.04.2002-11120-21
Dok om kloakanlæg
vedr 1C

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 21, Tåstrup, Holbæk Jorder:
02.02.1998-3688-21
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
vedr 3A

16.03.1998-9187-21
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Vedr. 3 A
prioritet forud for al pantegæld

14.02.2007-4662-21
Dok. om byggepligt inden 3 år, samt tilbagekøbsret
for kommunen forinden bebyggelse mv.

Efter endelig vedtagelse af indeværende lokalplan aflyses nedenstående servitut:
14.02.2007-4662-21
Dok. om byggepligt inden 3 år, samt tilbagekøbsret
for kommunen forinden bebyggelse mv.